O nás

Tradice

Začátky vzniku dnešního závodu sahají až do roku 1901, kdy pan Josef Marek koupil ve dražbě mlýn včetně přilehlých pozemků. Mlýn byl přestavěn a 29.6. 1903 byla zahájena výroba hřebíků a drátěného programu. Výroba se postupně rozšiřovala o šrouby do dřeva, vruty, šrouby s metrickým a Withwortovým závitem a matice. Továrna roste a počet dělníků v roce 1928 dosahuje 100. Továrník Josef Marek je současně starostou obce Hvězdonice a značnou měrou pomáhá obec zvelebovat.

Výrazným narušením výroby (zejména co do výrobního sortimentu) se stává až 2. světová válka. V letech 1945 - 1948 se daří výrobu opět obnovit v původním výrobním rozsahu a objem produkce dosahuje předválečných hodnot. V roce 1948 je společnost znárodněna a její řízení přechází do pravomoce ministerstva hutí a organizačně je začleněna do státního podniku Šroubárna Libčice. Dochází k zásadní redukci výrobního programu. Výsledkem je v roce 1989 výrobní sortiment obsahující pouze nástřelné hřeby, dráty do kol a část sortimentu šroubů. 

1.6. 1992 byla továrna v rámci restituce vrácena rodinám původních majitelů. Došlo k opětovnému rozšíření sortimentu o stavební hřebíky a zavedení výroby přivářecích šroubů, motocyklových paprsků a dílů vyráběných na zakázku. Došlo ke změně struktury odbytové základny a postupným snižováním počtu pracovníků k výraznému zvýšení produktivity práce. 
Díky zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9000 v roce 1996 se snížení počtu zaměstnanců (při zachování objemu produkce) neprojevilo na kvalitě dodávaných výrobků.

HISTORIE MLÝNA

1416 v Kutné Hoře zabit majitel Hrádku nad Chocerady, jeho vdova Anna z Úlibic za zděděné peníze přikoupila mlýn v Hvězdonicích

1426 mlýn postoupila hejtmanu Vilému Kostkovi z Postupic

1654 mlynář Jakub Mlynář

Vincenc Vacek, mlýn s olejnou a stoupou na dubovou kůru, postavil obytné stavení, mlýn ale zadlužil

1713-1748 o jednom kole

1858 u mlýna zřízena pekárna, hostinec a ubytovací místnosti

1880 od rodiny Vackovy zakoupil nájemce dvora Zlenice na konopišťském panství Svoboda po něm převzal jeho syn

1890 mlýn vyhořel, obnoven

1898 mlýn opět vyhořel, oba požáry byly vyšetřovány a zjistilo se, že mlýn zapálil samotný majitel Svoboda, jelikož měl velké dluhy ve Svatováclavské záložně a chtěl získat pojistku. Společně se spolupachatelem stárkem byl za to odsouzen do vězení.

Začátky vzniku dnešního závodu sahají až do roku 1901, kdy ve dražbě koupili mlýn včetně přilehlých pozemků Josef Marek z Petrovic u České Třebové a jeho synovec Karel Slezák za 41.600 K.

1903 - dražba mlýna v odhadní ceně 38.351 zl. (RR)

Mlýn byl přestavěn a 29.6. 1903 byla zahájena výroba hřebíků a drátěného programu.

1905 odešel Karel Slezák, novým společníkem se stal další synovec K. Jasanský, hostinský z Parníku u České Třebové

1906 instalována vodní turbína

továrna rozšířena, počet dělníků zvýšen na 150

Josef Marek se stal starostou Hvězdonic

1930 továrna na hřebíky, majitelé Marek a Jasanský

1939–1949 Josef Marek, vedoucí výroby, Ladislav Marek, hlavní účetní, Karel Jasanský, technický vedoucí

1948 továrna znárodněna, Spojené ocelárny n.p., ředitel Zdeněk Holčák

1949–1989 převedeno pod Šroubárny Libčice

 červen 1992 navráceno v restituci potomkům zakladatelů a založena Šroubárna Marek s.r.o., výroba paprsků moto velo, hřebíků a střel šroubů, vedoucí p. Jaroslav Marek a Eva Marková

 

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1416-1426 Anna z Úlibic

1426-Vilém Kostka z Postupic

654 Jakub Mlynář

Vincenc Vacek

1880 Svoboda

-1891 Svoboda ml.

1891-1905 Josef Marek a Karel Slezák

1905-1948 Josef Marek a Karel Jasanský

1930 Marek a Jasanský

1948 Spojené ocelárny n.p. Šroubárny Libčice

1992 Šroubárna Marek s.r.o.

 

Kvalita

Být dodavatelem schopným obstát v náročné mezinárodní konkurenci není jednoduchá záležitost. Nezbytným předpokladem je jednoznačná orientace na kvalitu. Naše společnost si toto uvědomuje, a proto klade na udržení a zvyšování kvality velký důraz.

Za tímto účelem jsme zahájili v roce 1995 proces řízení jakosti dle normy EN ISO 9002/1994.  Tento proces byl úspěšně završen v roce 1996 získáním certifikátu od společnosti Bureau Veritas Quality International osvědčující zavedení systému řízení jakosti dle uvedené normy. Tímto však nároky na kvalitu našich firemních procesů zdaleka nekončí. V současné době je společnost recertifikována na ISO 9001:2008. Zavedením systému řízení jakosti dle této normy vycházíme vstříc našim zákazníkům z  průmyslu.

S vlastním systémem řízení kvality úzce souvisí i kvalita našich dodavatelů. Z tohoto důvodu si sami provádíme certifikaci všech svých dodavatelů. Certifikaci provádějí vyškolení pracovníci, od nichž dostává vedení společnosti pravidelné vyhodnocení. Hodnocení je vicekriteriální a na jeho základě se rozhoduje o uzavírání rámcových smluv na další období.