O nás

Tradice

Začátky vzniku dnešního závodu sahají až do roku 1901, kdy pan Josef Marek koupil ve dražbě mlýn včetně přilehlých pozemků. Mlýn byl přestavěn a 29.6. 1903 byla zahájena výroba hřebíků a drátěného programu. Výroba se postupně rozšiřovala o šrouby do dřeva, vruty, šrouby s metrickým a Withwortovým závitem a matice. Továrna roste a počet dělníků v roce 1928 dosahuje 100. Továrník Josef Marek je současně starostou obce Hvězdonice a značnou měrou pomáhá obec zvelebovat.

Výrazným narušením výroby (zejména co do výrobního sortimentu) se stává až 2. světová válka. V letech 1945 - 1948 se daří výrobu opět obnovit v původním výrobním rozsahu a objem produkce dosahuje předválečných hodnot. V roce 1948 je společnost znárodněna a její řízení přechází do pravomoce ministerstva hutí a organizačně je začleněna do státního podniku Šroubárna Libčice. Dochází k zásadní redukci výrobního programu. Výsledkem je v roce 1989 výrobní sortiment obsahující pouze nástřelné hřeby, dráty do kol a část sortimentu šroubů. 

1.6. 1992 byla továrna v rámci restituce vrácena rodinám původních majitelů. Došlo k opětovnému rozšíření sortimentu o stavební hřebíky a zavedení výroby přivářecích šroubů, motocyklových paprsků a dílů vyráběných na zakázku. Došlo ke změně struktury odbytové základny a postupným snižováním počtu pracovníků k výraznému zvýšení produktivity práce. 
Díky zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9000 v roce 1996 se snížení počtu zaměstnanců (při zachování objemu produkce) neprojevilo na kvalitě dodávaných výrobků.

Kvalita

Být dodavatelem schopným obstát v náročné mezinárodní konkurenci není jednoduchá záležitost. Nezbytným předpokladem je jednoznačná orientace na kvalitu. Naše společnost si toto uvědomuje, a proto klade na udržení a zvyšování kvality velký důraz.

Za tímto účelem jsme zahájili v roce 1995 proces řízení jakosti dle normy EN ISO 9002/1994.  Tento proces byl úspěšně završen v roce 1996 získáním certifikátu od společnosti Bureau Veritas Quality International osvědčující zavedení systému řízení jakosti dle uvedené normy. Tímto však nároky na kvalitu našich firemních procesů zdaleka nekončí. V současné době je společnost recertifikována na ISO 9001:2008. Zavedením systému řízení jakosti dle této normy vycházíme vstříc našim zákazníkům z  průmyslu.

S vlastním systémem řízení kvality úzce souvisí i kvalita našich dodavatelů. Z tohoto důvodu si sami provádíme certifikaci všech svých dodavatelů. Certifikaci provádějí vyškolení pracovníci, od nichž dostává vedení společnosti pravidelné vyhodnocení. Hodnocení je vicekriteriální a na jeho základě se rozhoduje o uzavírání rámcových smluv na další období.